Debata archeologów 19 września 2018 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich organizuje debatę nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony dziedzictwa archeologicznego, która odbędzie się 19 września 2018 roku, o godzinie 11.00, w Państwowym Muzeum Archeologicznym w  Warszawie, dzięki uprzejmości Dyrekcji PMA.

Wspólna dyskusja jest niezbędna z uwagi na to, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi prace nad zmianą ustawy o ochronie zabytków, a celem kolejnego spotkania „będzie dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony dziedzictwa archeologicznego”.

Wobec tego chcielibyśmy spróbować wypracować wspólne stanowiska i opinie w gronie zawodowym.

Zwracamy się zatem do archeologów – zarówno członków SNAP, jak i działających poza naszą organizacją – do uczestniczenia w tej debacie!

Kluczowe zagadnienia do omówienia to:

– ujęcie ochrony dziedzictwa archeologicznego w osobny rozdział w ustawie;

– definicja zabytku archeologicznego;

– formy ochrony dziedzictwa archeologicznego;

– rodzaje badań archeologicznych;

– standardy badań archeologicznych;

– osoby uprawnione do wykonywania badań archeologicznych;

– finansowanie badań archeologicznych;

– upowszechnianie informacji naukowych;

– magazynowanie / archiwizowanie zabytków archeologicznych;

– Fundusz Ochrony Zabytków.

Zapraszamy i liczymy na udział reprezentantów wszystkich środowisk archeologicznych.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.