Komisja Kwalifikacyjna

1. Komisja Kwalifikacyjna składa się z pięciu członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów, którzy spośród siebie wyłaniają przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o nadanie członkostwa zwyczajnego zgodnie z § 12 i § 13 punkt 3 Statutu, a następnie przedstawia wnioski Zarządowi Głównemu do ostatecznej decyzji.
3. Komisja Kwalifikacyjna opiniuje przyjęcie członków korespondentów na podstawie § 18 punkt 3.
4. Komisja Kwalifikacyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.
5. Komisja Kwalifikacyjna opracowuje wzory deklaracji dla członków zwyczajnych i korespondentów.

KADENCJA 2016-2019

prof. Maria Magdalena Blombergowa – Oddział w Łodzi – przewodnicząca – m.blomberg@wp.pl

mgr Beata Górska-Grabarczyk – Oddział w Łodzi – sekretarz – beata_gorska2@wp.pl

dr Aldona Andrzejewska – Oddział w Łodzi – adaandrzejewska@op.pl

mgr Aleksander Kwapiński – Oddział w Gdańsku – kwapolo@poczta.onet.pl

dr Agnieszka Matuszewska – Oddział w Szczecinie – agnieszkamatuszewska1@wp.pl

 

 

KADENCJA 2013-2016

prof. Maria Magdalena Blombergowa – Oddział w Łodzi – przewodnicząca – m.blomberg@wp.pl

mgr Beata Górska-Grabarczyk – Oddział w Łodzi – sekretarz – beata_gorska2@wp.pl

dr Aldona Andrzejewska – Oddział w Łodzi – adaandrzejewska@op.pl

dr Andrzej Janowski – Oddział w Szczecinie – andrzej.janowski@wp.pl

mgr Aleksander Kwapiński – Oddział w Gdańsku – kwapolo@poczta.onet.pl

Komentarze są wyłączone.