Komisja do spraw detektorystów

Przewodniczący:
mgr Maciej Widawski

Członkowie Komisji:
dr Artur Błażejewski
mgr Sylwia Groblica
mgr Witold Migal
mgr Antoni Paris
mgr Jarosław Sobieraj
mgr Piotr Szpanowski
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Komentarze są wyłączone.