NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji o zastosowaniu najnowszych technik dokumentacyjnych w archeologii, która odbędzie się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 12 i 13 czerwca 2014 …


NAGRODA IM. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO 2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt ogłosić 14 edycję (za 2013 rok) Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego Ogłoszenie Regulamin Nagrody


Powstanie_Styczniowe_na stronę www

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864

„Powstanie Styczniowe 1863-1864” to strona internetowa i aplikacja na urządzenie mobilne. Interaktywna mapa Polski z naniesionymi miejscami związanymi z Powstaniem Styczniowym prowadzi użytkownika posiadającego w swym urządzeniu GPS do miejsc …


KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich zgłosiło uwagi do projektu Krajowego Programu Ochrony Zabytków, przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uważamy, że uchwalenie w obecnej formie tego dokumentu, w którym brak …


UWAGI SNAP W SPRAWIE ZNIESIENIA WYMOGU PRAKTYK W ZAKRESIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Informujemy, że uwagi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w sprawie zniesienia wymogu praktyk w zakresie badań archeologicznych zostały uwzględnione i zachowano wymóg praktyk w dotychczasowym wymiarze – 12 miesięcy. Stało się …


LIST DO POSŁÓW NA SEJM RP

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich wystosowało do wszystkich Posłów na Sejm RP list, w którym apeluje do Posłów o niepopieranie zmian związanych z tzw. deregulacją zawodu archeologa oraz o niepopieranie likwidacji …


UWAGI SNAP DO III TRANSZY DEREGULACJI ZAWODÓW

Uwagi SNAP do III transzy deregulacji zawodów, m.in. zawodów związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, w tym zawodu archeologa (PDF)


LIST OTWARTY DO MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

W związku z podjęciem przez rząd ponownej próby konsolidacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków z urzędami wojewodów, Stowarzyszenie wystosowało w tej sprawie list otwarty do Ministra Administracji i Cyfryzacji. LIST OTWARTY …